DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

TARAFLAR     

İş bu sözleşme  BATU MARKA PATENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile (aşağıda danışman firma olarak adlandırılacaktır) SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. arasında (aşağıda müşteri olarak adlandırılacaktır.) arasındadır.

MADDE 2

KONU

İş bu sözleşmenin konusunu SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. danışmanlığı hizmeti oluşturmaktadır.

Sözleşmenin ana unsuru SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. danışmanlığı hizmetidir. Bu sözleşme onaylandığı taktirde danışman firma aşağıdaki toplam tutar hesabına geçtirdiği taktirde SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. hizmetlerini vermekle yükümlüdür. Müşteri SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. danışmanlık hizmetini adlığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme onaylandığı taktirde SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. Türk Patent ve Marka Kurumu SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. nezdinde başvuru işlemleri ile yayın sürecine kadar olan evrak takip işlemlerini içerir.

MADDE 3

MARKA ÖRNEĞİ

Müşteri SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. danışmanlık hizmetinin detaylarını kendisi seçmiştir. Sepette belirtilen tüm seçenekler müşteri tarafından doldurulmuştur ve bu sözleşme onaylandığında değiştirilemez. Müşteri bunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4

Danışman firma, SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. tüm hizmet detaylarını ve sürecini bu sözleşmenin en altında sözleşme açıkça belirtmiştir. Müşteri, bunu gördüğünü onayladığını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. ürünlerinin / hizmetlerinin  iadesi yoktur. Müşteri, bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

Marka tescil başvurusunun, mutlak red nedenleri veya nispi red nedenleri kapsamında benzer marka bulunması nedeniyle reddedilmesi halinde danışman firma  sorumlu değildir. Müşteri, bu hususu kabul etmektedir.  Logo/şekil benzerliğinden dolayı marka tescil başvurusunun reddedilmesi halinde danışman firmanın hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Tescil işlemleri devam ederken ortaya çıkabilecek harç artışlarından danışman firma sorumlu tutulamaz. Bu artışlar müşteri tarafından karşılanır. Bu artışların ödenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek kayıplardan danışman firma sorumlu değildir.

Müşterinin, danışman firmanın bilgisi dışında herhangi bir kurum veya kişiye yaptığı/yapacağı ödemelerden danışman firma sorumlu değildir.

Marka başvurularında sınıf/emtia listesi danışman firma tarafından müşterinin onayına sunulmuştur. Müşteriden kaynaklanan yanlış bildirimden danışman firma sorumlu değildir.

Müşteri sözleşme şartlarını yerine getir(e)mez ve yine sözleşmede belirtilen şartlara uymaz ise danışman firma verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz. Bu durumda danışman firma sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Danışman firma, iş bu sözleşme kapsamında müşteriye  ait ticari sırları ve bilgileri saklamakla yükümlüdür.

Danışman firma, www.e-patent.com.tr sitesinde bulunan Marka Yenileme, Marka Yenileme CEZALI, Marka Tescil Belgesi Düzenleme gibi bazı hizmetleri yerine getirebilmesi için müşteriden vekaletname talep edebilir. Bu vekaletname müşterinin ürünü alırken doldurduğu alanlar baz alınarak hazırlanır. Müşteri doldurduğu tüm alanların doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, www.e-patent.com.tr sitesinden hizmeti alıp ödemesini yaptıktan sonra danışman firma kendisiyle iletişime geçer ve vekaletnameyi uzaktan biyometrik imza ile imzalatır.

Müşteri, Marka Yenileme, Marka Yenileme CEZALI, Marka Tescil Belgesi Düzenleme gibi bazı hizmetlerin başlayabilmesi için danışman firmanın kendisiyle iletişime geçeceğini, hazırladığı vekaletnameyi uzaktan biyometrik imza ile imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışman firmanın talep ettiği vekaletname vb. gibi evraklar uzaktan biyometrik imza ile imzalanmadığı taktirde Marka Yenileme, Marka Yenileme CEZALI, Marka Tescil Belgesi Düzenleme gibi bazı hizmetler beklemede kalır ve imzalandığı gün başlar.

MADDE 5

BİLDİRİMLER

Danışman firma, müşteriye her türlü bildirimi SMS, whatsapp, mail, otomatik ıvr araması yoluyla yapabilir. Müşteri bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6

ÜCRET
Satın alınan ürünler/hizmetler:
 SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR.

Yukarıdaki ürünün/hizmetin haricinde sepet detaylarında belirlenen ve açıkça gösterilen tüm ekstralar, seçenekler ve detaylar dahil [toplam-tutar] KDV DAHİLDİR.

Yeni Marka Tescil Başvurusu yapılacağı zaman, ilk 10 (on) yıl için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yatırılması gereken tescil noksan harcı da vekil eden tarafından kararın kendisine tebliğini müteakiben yasal süresi içerisinde ödenir. Tescil noksan harcını yasal süresi içerisinde yatırılmaması halinde marka başvurusu düşmüş kabul edilir.

Danışman firma, SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. hizmeti dışında; Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itiraz, yayına itiraz, yayına itiraza cevap, ihtarname keşide edilmesi, dava, icra takibi vs. takip işlerine ilişkin olarak ayrıca ücret talep etme hakkına sahiptir. İleriye dönük bu hizmetleri müşteri danışman firmadan alacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu hizmetlere ilişkin olarak ayrıca sözleşme imzalanır. Ücrette anlaşılamaması durumunda danışman firmanın çekilme hakkı saklıdır. Danışman firma çekildiğini müşteriye SMS, whatapp, mail ve otomatik IVR araması şeklinde bildirebilir. Müşteri, husustan haberdar olduğu tarih SMS, whatsapp, mail veya IVR aramasının yapıldığı tarihtir. Danışman firma, dosyadan çekildiğini eğer isterse müşteriye 3 (üç) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü mektupla da bildirebilir. Bu durumda müşteri husustan haberdar olduğu tarih olarak ihbarın postaya verildiği tarih esas alınır.

MADDE 7

TEBLİGAT
Müşteri, başvuru için vermekle mükellef olduğu sipariş detaylarında yer alan adres bilgilerini, telefon, GSM numaralarını ve e-posta adresini değiştirmesi halinde bu hususu şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde belirtmiş olduğu adrese veya SMS, whatsapp, GSM otomatik IVR araması yada e-posta adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Şirket, vekil edenin bildirmiş olduğu SMS, whatsapp, otomatik IVR araması yada  e-posta ile tebligat yapabilir. Tüm bildirimlerin gönderildiği tarih öğrenme/tebliğ tarihi kabul edilir.

SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. ürünlerinin / hizmetlerinin  iadesi yoktur. Müşteri bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8
UYUŞMAZLIK

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hukuki ihtilaflarda Gönen mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununda düzenlenen vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.

BAZI ÜRÜN / HİZMET DETAYLARI

YENİ MARKA TESCİL BAŞVURUSU SÜRECİ 

*Marka tescil başvurusu siparişin verildiği an değil, satıcı hesabına sipariş tutarının yattığı andır.               

*Marka başvurusunun ardından maksimum 3 ay içinde Türk Patent uzmanı benzerlik araştırması ile birlikte yayın kararı çıkar. (İnceleme ile ilgili resmi bir süre yoktur.)                          

*İnceleme sonrasında yayın kararı, kısmi yayın ve red olmak üzere 3 ayrı karar çıkar. Kısmi yayın ve red kararı çıkması durumunda gerekli görülmesi halinde TürkPatent’e itiraz yazılabilir.

*Yayın kararına diğer marka sahiplerinin itiraz süresİ bültende yayın tarihinden itibaren 2 aydır. Bu süre içerisinde itiraz gelirse ve gerekli görülmesi halinde itiraza cevap yazılabilir.

*Tescil kararı çıkan marka başvurusunun tescil noksan harcı ödenir. Tescil noksan harcı (o yıl harç tutarı ne kadarsa )müşteri tarafından ödenir. Ödenen bu rakamla birlikte marka tescil belgesi 1 ay içerisinde Türk Patent tarafından danışman firmaya gönderilir. Danışman firma marka tescil belgesini mail yoluyla müşteriye atmakla yükümlüdür.  Ödenen bu rakam ilk 10 yıllık kullanım harcıdır. Bundan sonraki süreçte her 10 yılda bir markanın yenileme harcı yatırılarak sonsuz kullanım elde edilir.